Hallo!

Hallo! Welkom bij www.het-grote-avontuur.nl, de begeleidende website van Het Grote Avontuur: Samen Jezus volgen in je wijk, je stad, je wereld.

Terwijl je rondkijkt op deze site, denk je misschien: “Interessant, maar wie zijn de mensen erachter? Waarom hebben ze een boek geschreven over missionair pionieren en gemeentestichten? En wat geeft hen recht van spreken?” Je stelt uitstekende vragen! Ik wil ze graag beantwoorden: ons aan je voorstellen en uitleggen wat de motivatie is achter alles wat met Het Grote Avontuur te maken heeft.

Wat is Het Grote Avontuur en wie zit erachter?

Ik ben Mike Kuder, projectmanager van Het Grote Avontuur. Ik werk bij Communitas International, een wereldwijd netwerk voor missionaire pioniers en gemeentestichters. Al ruim 50 jaar houdt Communitas zich bezig met kerken planten, voornamelijk in de post-christelijke culturen van West-Europa. Nadat God onze capaciteit heeft vergroot tijdens de laatste twee decennia, zijn we ook projecten gestart en partnerschappen aangegaan in Oost-Europa, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. De projecten van Communitas variëren sterk in vorm, omvang en mate van ‘succes’. Ons netwerk omvat kleine huisgemeenten, megakerken en alles daartussenin. We hebben een paar ‘nieuw-monastieke’ groepen en veel gemeenschappen die diep geïntegreerd zijn in (of zelfs voortgekomen zijn uit) daklozen – of migranten kringen.

Met zo’n breed scala aan kerken en projecten in verschillende culturen, heeft Communitas veel geleerd over het starten en vormgeven van missionaire kerken. Ondertussen hebben we vijf decennia ervaring. In die halve eeuw hebben we veel geleerd over wat we wel of juist niet moeten doen om gezonde, duurzame kerken te stichten die zich vermenigvuldigen en discipelen voortbrengen. Ondanks dat beweren we geen experts te zijn; we stellen alleen dat we ervaring hebben. Maar uiteindelijk kan alleen Jezus Zijn kerk bouwen, toch?

Een raamwerk voor missionair kerk-zijn

Hier komt Het Grote Avontuur in beeld. Dit boek is een poging van ons schrijversteam – Dan Steigerwald, Deb Loyd, April Te Grootenhuis Crull en ondergetekende – om onze collectieve ervaringen te bundelen in een raamwerk voor missionair gemeentestichten. Het is geen formule of recept, zo van “voeg deze ingrediënten toe en voilà, je hebt een kerk”. Nee, we hebben te veel ervaring (en hopelijk integriteit) om dat zelfs maar te suggereren. Door een raamwerk te presenteren, hopen we jou en je team een kader en gespreksmodel te bieden voor jullie dromen en plannen. We delen individuele en gemeenschappelijke best-practices die wij hebben waargenomen in gezonde, duurzame en zichzelf vermenigvuldigende missionaire kerken, en helpen jou om je eigen unieke versie daarvan te ontwikkelen. Dit proces noemen wij een ‘ontdekkingsreis’.

Met andere woorden, Het Grote Avontuur is een poging om je te laten ontdekken hoe je kunt bepalen wat je moet doen, niet om je te vertellen wat je moet doen. Dat is een belangrijk onderscheid, vooral als het over missionaire uitingen van kerk-zijn gaat. Per definitie komt een missionaire kerk voort uit een context, in plaats van eraan opgedrongen te worden. En dat is waar het lastig kan worden.

Een voorbeeld van een ‘ontdekkingsreis’

Neem bijvoorbeeld de eerste ontdekkingsreis, inbedden. Een diepe onderdompeling in de cultuur is een belangrijke eerste stap bij het stichten van missionaire kerken. De meesten van ons zijn het daar wel over eens. Maar de ervaring leert dat slechts weinigen van ons echt weten hoe we een groep of team moeten inbedden. Laat staan dat we weten hoe we de groep kunnen leiden in het gezamenlijk verstaan van Gods stem binnen de context. Het gevolg hiervan is dat velen van ons een checklist hanteren, met actiepunten die we zo snel mogelijk willen afvinken om aan het ‘echte werk’ van ons project te kunnen starten.

In deze fase kan Het Grote Avontuur van enorme waarde zijn. Alleen al voor die ene ‘ontdekkingsreis’ die we inbedden noemen, biedt dit boek je negen leesoefeningen. Deze oefeningen helpen jou en je team om het inbedden te begrijpen en te vertalen naar je eigen context. Maar de oefeningen omvatten nog veel meer aspecten. Ze begeleiden je ook bij de laatste, cruciale stap: het ontwerpen en implementeren van een inbeddingsplan dat voortkomt uit jullie team en geldt voor jullie specifieke context. Dat is de hartslag van Het Grote Avontuur: jou helpen om jullie unieke roeping en context te verkennen en je team door middel van gezamenlijke gesprekken en (luisterend) gebed te begeleiden bij het volgen van God in jullie buurt.

Waarom het grote avontuur?

Om die reden hebben we ook deze website ontwikkeld. Als missionaire pioniers zijn we daadwerkelijk op avontuur. Dat avontuur is een pittige uitdaging: de ene dag vol vreugde en de volgende dag vol frustratie en verwarring. In onze gebeden spreken we de hoop uit dat deze site een ontmoetingsplaats zal zijn voor missionaire pioniers zoals jij. Een plek om verhalen en ervaringen met elkaar te delen en de lessen uit te wisselen die we van onze unieke reizen hebben geleerd. We kunnen veel van elkaar leren! Wij geloven dat we als missionaire pioniers allemaal in hetzelfde team zitten: het Koninkrijksteam. Ongeacht de denominatie, groep of kerk – uiteindelijk zijn we allemaal door Jezus geroepen om Zijn heerschappij aan de wereld te verkondigen. Zijn Koninkrijk wordt het best gediend als we elkaar aanvuren en ondersteunen. Wat iemand tijdens een ‘ontdekkingsreis’ in Boston heeft geleerd, is ook waardevol voor pioniers in Berlijn, Barcelona en Breda.

Tot slot een korte toelichting op de motivatie achter Het Grote Avontuur. In haar vijftigjarige geschiedenis van kerkplanten in verschillende contexten, heeft Communitas op de eerste rij gezeten bij de ongelooflijke veranderingen die wereldwijd plaatsvinden. Mensen en culturen ondergaan snelle en diepgaande transformaties. Sommige naties die ooit ‘christelijk’ waren, zijn nu ‘onbereikte volkeren’. We hebben gezien hoe bestaande kerken zich wel of niet hebben aangepast om deze verschuivingen op te vangen. Wij bevestigen het goede werk van zowel de historische als de tegenwoordige kerk! Tegelijkertijd erkennen we dat er nieuwe vormen van kerk nodig zijn. Kerk-vormen die trouw blijven aan het evangelie en de moed hebben om te innoveren: te onderzoeken op welke nieuwe manieren zij aansluiting kunnen vinden bij de vrienden, buren en families die met onze huidige methoden onbereikbaar blijven. In die geest bieden wij nederig Het Grote Avontuur aan, als een hulpmiddel om de missie van de kerk te bevorderen.

Voor wie is het?

We geloven dat deze gids nuttig is voor twee specifieke groepen. Ten eerste geloven we dat Het Grote Avontuur van onschatbare waarde is voor individuen en teams die een nieuw missionair initiatief willen starten of een nieuwe manier van kerk-zijn willen vormgeven. Het optimisme waarmee veel projecten gestart worden, maakt vaak plaats voor de ontnuchterende realiteit van de taak die voor ons ligt. Ook in dit geval biedt de gids je team een positief en bemoedigend kader voor de ontwikkeling van een nieuwe visie, waarden en praktijken. Daarnaast helpt dit boek om een vollediger beeld te krijgen van volwassenheid en vermenigvuldiging: twee aspecten die bij nieuwe projecten vaak over het hoofd worden gezien.

Ten tweede geloven we dat Het Grote Avontuur van enorme waarde is bestaande kerken die een meer missionaire houding willen ontwikkelen. Een dergelijk overgang is vaak buitengewoon moeilijk – vol emotie, twijfel en angst voor het onbekende. De leesoefeningen in de gids bieden een positief en bemoedigend kader voor je team om nieuwe manieren van samen kerk-zijn te ontwikkelen. Vanuit dat fundament kan je team vervolgens waarden formuleren en praktijken initiëren die de vernieuwde visie van je kerk ondersteunen.

Een uitnodiging voor een avontuur

Wat de omstandigheden of levensfase van je leven of je kerk ook zijn, we nodigen je van harte uit om je eigen Grote Avontuur te beginnen. We hopen echt dat Het Grote Avontuur een golf van nieuwe of hernieuwde missionaire initiatieven teweegbrengt, in welke vorm of omvang dan ook. We hopen dat deze gids je inspireert om ervoor te gaan en een levendige nieuwe kerk-vormen te planten die voortvloeien uit de mensen die Jezus volgen in jouw omgeving. Omdat de wereld behoefte heeft aan veel meer lokale geloofsgemeenschappen die denken, handelen en liefhebben zoals Jezus.

Als je koninkrijks dromen droomt, ben je niet de enige. Wij zijn er voor je en vuren je aan. En we zijn er voor elkaar. Laten we elkaar onderweg steunen en aanmoedigen. Dus sluit je bij ons aan. Deel je verhalen, stuur ons feedback en laat ons weten hoe we je kunnen helpen!

We wensen je een goede reis!

Genade en Vrede,
Mike